Home
Coaching
Training
Feedback
© BeyerEnzo 2017
Contact
Teamleren is een model om het functioneren van teams te optimaliseren en het leren binnen teams te bevorderen . Het model is afkomstig van Tom Bijlsma van de Defensie Academie (NLDA) die hier meerdere onderzoeken naar gedaan heeft. Eind 2014 is dit model en het achterliggende gedachtengoed geïntroduceerd binnen de multidisciplinaire teams (COPI en ROT) van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het model is opgebouwd uit de onderdelen Teamsensation – Teamreflection – Teamaction. Alle drie de onderdelen dragen ertoe bij een team optimaal te laten functioneren en te laten leren van en met elkaar.
Teamleren
>> terug naar trainingen...
Paarden

Team resource management is een bewustwording van de niet technische vaardigheden (non- technical skill's) en competenties die helpen op teams optimaal te laten presteren. Deze methodiek is oorspronkelijk afkomstig uit de luchtvaart en wordt ook vaak met CRM (crew of cockpit resource management) aangeduid. Inmiddels zijn er een zevental vaardigheden (skill's) en competenties benoemd die bijdragen een aan succesvol team.

Team Resource Management (TRM)