Home
Coaching
Training
Feedback
© BeyerEnzo 2017
Contact
Deze training is een vervolg op de AAR training. Hierin wordt wederom aandacht besteed aan de AAR (After Action Review) methode en het geven en ontvangen van Feedback. Daarnaast wordt echter de verdieping gezocht door te kijken naar de interactie tussen zender en ontvanger. Aan de hand van de Roos van Leary wordt dit nader toegelicht en uitgewerkt. Door de deelnemers vooral zelf te laten ervaren wordt inzicht verkregen in wat er gezonden en wat er ontvangen wordt aan informatie. Dit inzicht en deze ervaring helpt in de effectiviteit van de onderlinge communicatie.De training duurt een dag en wordt gegeven in kleine groepen zodat er
optimaal gelegenheid is om te oefenen en te experimenteren.

Bij de training komen de volgende onderdelen aan bod;
o Leerdoelen van de deelnemers gerelateerd aan hun rol en de themas
o After Action Review (AAR) als methode om te evalueren en te reflecteren.
o Waarnemen en feedback geven als onderliggend niveau van de AAR.
o Interactie tussen zender en ontvanger met behulp van de Roos van Leary.
o Daadwerkelijk toepassen van de AAR en feedback tijdens de groepsnabespreking.De training wordt verzorgt door
Jochen Beyer (eigenaar BeyerEnzo) en Jan Pluim (eigenaar Plume Facilitation).

De trainers
Opbouw Training
Feedback, Evalueren en Reflecteren (FER)
>> Terug naar trainingen...
Paarden