Home
Coaching
Training
Feedback
© BeyerEnzo 2017
Contact
"Het was leuk en leerzaam om te zien hoe je aan de hand van je eigen gedrag andermans gedrag kunt beïnvloeden. simpelweg "Actie is reactie". Ondanks dat we dit eigenlijk wel weten doen we hier weinig mee en blijven soms hangen in ons normale gedrag en lopen we tegen onnodige strubbelingen aan. Samen met de collega's hebben we geprobeerd ons open en kwetsbaar op te stellen waardoor iedereen de kans kreeg om aan zichzelf te werken. Al met al een training die voor iedereen meerwaarde kan hebben"'.

"Vanaf de start van de instructie hebben Jochen en Lea het voor elkaar gekregen om voor de collega's een omgeving te creëren die veilig aanvoelde voor iedereen. Dit kwam tot uiting in de persoonlijke ervaringen uit het verleden die verteld werden, maar ook tijdens de diverse rollenspelen die op een zeer natuurlijke wijze werden uitgevoerd. Persoonlijk is mij de Roos van Leary bijgebleven als attribuut dat ik in de praktijk nog veel zal gebruiken. Verder heb ik mede door de cursus voor mezelf vastgesteld dat mijn huidige manier van leidinggeven in de praktijk zijn vruchten afwerpt en dat ik hier aan vast blijf houden. Dit was een persoonlijk leerdoel om hier bevestiging voor te krijgen".

"Een inhoudelijk sterke training met onderwerpen die ontbreken in de leergang OvD en dat bovendien het ouderwets gedoceerde beeld van repressief leidinggeven vakkundig weerlegt." Een absolute 'must' voor elke OvD".
Effectief Persoonlijk Leiderschap (EPL)
De training "Effectief Persoonlijk Leiderschap" is speciaal ontwikkeld voor Officieren van Dienst van de brandweer die behoefde hebben in verdieping van hun vakmanschap. De training is primair gericht op de zogenaamde "non-technical skills" van het optreden als Officier van Dienst. Het gaat dus niet over (vak)kennis of het toepassen van procedures, maar veel meer over persoonlijk leiderschap. Uiteraard is de training ook uitermate geschikt voor andere doelgroepen. In dat geval kan de training op maat en afhankelijk van de leervraag aangepast worden.

Effectief persoonlijk leiderschap:
Persoonlijk leiderschap kent verschillende componenten en is iets dat je kunt ontwikkelen. Tijdens de training zal de nadruk liggen op communicatie, gedrag en houding. Deze training gaat met name over leiderschap vanuit je kern. Overeenstemming (congruentie) tussen denken, voelen en doen. Zelfkennis, veer- en daadkracht, kwaliteiten... Als onderdeel van je werk en leven komt persoonlijk leiderschap naar voren als moed of vakmanschap, soms ook als verbondenheid of integriteit. Verplaatsen in de ander en je bewust tonen van de invloed van je eigen handelen. Over de invloed van verbale en non-verbale communicatie op je effectiviteit. Deze training maakt dat je kunt groeien n.a.v. zelfgekozen leerdoelen en zodoende je effectiviteit verhogen.

Persoonlijke leervragen:
Je eigen leervragen spelen hierin een belangrijke rol. Voordat we aan de slag gaan met de training zullen we dan ook intakegesprekken met de deelnemers voeren. Op deze manier scherpen we het daadwerkelijke programma aan i.v.m. de transfer naar de praktijk.

Opbouw training:
De training wordt gegeven in kleine groepen van 8 tot 12 deelnemers. Het betreft een intensieve tweedaagse intervaltraining. Tussen beide trainingsdagen is ruimte voor reflectie en transfer naar de praktijk. Voorafgaand aan de training vindt een individueel intakegesprek met de deelnemers plaats.
De training is verder opgebouwd rond de vier sub-thema's non-verbale communicatie, interactie, inleven en daadkracht.

Trainers:
De trainers zijn Lea Valstar - van Liere (eigenaar Coachveren) en Jochen Beyer (eigenaar BeyerEnzo). Beiden gediplomeerd coach en trainers met Ziel en Zakelijkheid®.
Wat deelnemers ervan vonden
>> terug naar trainingen...
Paarden