Home
Coaching
Training
Feedback
© BeyerEnzo 2017
Contact
"Een geslaagde mix van theorie en praktijk". "Vooral het zelf ervaren heeft absolute meerwaarde".
"Mooie opbouw, genoeg voor één dag met ruimte voor zelfreflectie". "De training zat prima in elkaar"
"Met name de praktijkoefeningen waarbij de trainers de ruimte boden om in een veilige omgeving te experimenteren met mijn uitdagingen en valkuilen hebben me zeer aangesproken. Gecombineerd met de zorgvuldige feedback door de trainers kon ik echt leren."
De After Action Review (AAR) is een eenvoudige en zeer effectieve methode van terugblikken (reflecteren) op het eigen handelen en het handelen van een groep. De Training "AARdig de diepte in" is gericht op het kunnen toepassen van de AAR gerelateerd aan oefendoelen en competentiegericht feedback geven. Het centrale thema bij deze training is het zelf toepassen van de AAR als reflectiemethode. Dit om zowel een groepsbespreking te houden met een ingezet team als ook om de AAR als leidraad te gebruiken voor de individuele nabespreking met een beoefende kandidaat. Hierbij staan de door de kandidaat geformuleerde (competentiegerichte) leerdoelen centraal.De training duurt een dag en wordt gegeven in kleine groepen van 8 tot 12 deelnemers.
Hierdoor is het rendement en de gelegenheid om zelf de AAR te beoefenen en te ervaren het grootst.

Bij de training komen de volgende onderdelen aan bod;
o Wat is de AAR?
o Wat zijn valkuilen van de AAR?
o Wat maakt de AAR krachtig?
o Waarnemen en feedback geven als onderliggend niveau van de AAR.
o Daadwerkelijk toepassen van de AAR bij de individuele feedback op persoonlijke oefendoelen.
o Daadwerkelijk toepassen van de AAR tijdens de groepsnabespreking.

De training wordt bij voorkeur in overleg georganiseerd bij een Outdoor Centrum. Op deze wijze kan een brug
geslagen worden tussen de theorie en het praktisch ervaren van de AAR methode.De training wordt verzorgt door Jochen Beyer (eigenaar BeyerEnzo) en Jan Pluim (eigenaar Plume Facilitation).
Beiden gediplomeerd coach en trainer met Ziel en Zakelijkheid®.


De trainers
Opbouw Training
Wat deelnemers ervan vonden
After Action Review (AAR)
>> Terug naar trainingen...
Paarden
>> Vervolgtraining: Feedback, Evalueren en Reflecteren